×
จังหวัดสกลนคร โดย เช่ารถตู้สกลนคร

        สกลนคร นครแห่งการแสวงหา ได้ชื่อว่าเป็นเมือง พุทธศาสน์ พระธาตุ ๕ แห่ง แหล่งอารยธรรม ๓,๐๐๐ ปี ตามตำนานเล่าว่า สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เมือง หนองหารหลวงในอดีตหรือสกลนครในปัจจุบัน สร้างขึ้นในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้โดยอพยพ ไพร่พลชาวเขมรมาสร้างเมืองใหม่ริมหนองหารหลวง มีเจ้าปกครองเรื่อยมา ต่อมาเกิดฝนแล้ง ข้าวยาก หมากแพง เจ้าผู้ครองนครจึงพาราษฎรอพยพกลับ เขมร หนองหารหลวงจึงกลายเป็นเมืองร้างอยู่ระยะ หนึ่ง เมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหารหลวง ตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อว่า “ เมืองเชียงใหม่หนองหาร" แสดงว่า เมืองหนองหารมีความสัมพันธ์กับเวียงจันทน์เสมอ มา ก่อนที่อิทธิพลรัตนโกสินทร์จะเข้าไปถึงราวปี พ.ศ. ๒๓๒๑-๒๓๒๒

        ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาต (ตำแหน่งรองจาก เจ้าเมืองในภาคอีสานสมัยต้นรัตนโกสินทร์) เมือง กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยครอบครัวย้ายมาตั้งรกรากที่ เมืองนี้เพื่อรักษาพระธาตุเชิงชุม เมื่อมีผู้คนมาตั้ง ถิ่นฐานอยู่จำนวนมากขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยก บ้านธาตุเชิงชุมเป็นเมือง "สกลทวาปี" โดยตั้งให้ อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์เป็นพระธานี เจ้าเมืองสกล ทวาปีคนแรก

        ในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ เจ้า เมืองสกลทวาปีไม่ได้เตรียมกำลังป้องกันเมือง ทำให้ เจ้าพระยาบดินทร์ เดชานุชิต (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่ง เป็นแม่ทัพมาตรวจราชการเห็นว่าเจ้าเมืองกรมการ ไม่เอาใจใส่ต่อบ้านเมือง ปล่อยให้ข้าศึก (ทัพเจ้าอนุวงศ์) ล่วงล้ำได้โดยง่าย จึงสั่งให้นำตัวเจ้าเมือง สกลทวาปีในขณะนั้นไปประหารชีวิตที่หนองทราย ขาว พร้อมกับกวาดต้อนผู้คนในเมืองสกลทวาปีไปอยู่ ที่กบินทร์บุรีบ้าง ประจันตคามบ้าง ให้คงเหลือผู้คนไว้ เพียงส่วนหนึ่งเพื่ออยู่เฝ้ารักษาพระธาตุเชิงชุม ต่อมา ได้มีราชวงศ์คำแห่งเมืองมหาชัยกองแก้วทางฝั่งซ้าย แม่น้ำโขง อพยพข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาขอพึ่งพระบรม โพธิสมภาร ขอสร้างบ้านแปงเมืองขึ้นใหม่ที่เมืองสกล ทวาปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวงศ์คำเป็นพระยาประเทศธานี (คำ) ในตำแหน่งเจ้าเมืองสกลทวาปี และทรง เปลี่ยนนามเมืองใหม่เป็น "สกลนคร” ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา

        ปัจจุบันจังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ ๔,๖๐๕ ตาราง กิโลเมตร แบ่งออกเป็น ๑๘ อำเภอ คือ อำเภอ เมืองสกลนคร อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอ บ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภอวานรนิวาส อำเภอ อากาศอำนวย อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอส่องดาว


การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกขวาเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี ผ่าน จังหวัดนครราชสีมา จนถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๓ ผ่านจังหวัดมหาสารคาม และใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่จังหวัดสกลนคร รวม ระยะทาง ๖๔๓๗ กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถออก จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ถนน กำแพงเพชร ๒ ไปจังหวัดสกลนครทุกวัน สอบถาม ข้อมูลได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. ๑๔๙๐, ๐ ๒๔๓๕ ๒๘๕๒-๖๖สำนักงานสกลนครโทร. ๐๔๒๗๑ ๒๘๖0, 0๙ ๓๓๑๕๔๔๘๓ เว็บไซต์ www.transport.co.th หรือจะ    เมื่อมาถึงสกลนครแล้วท่านสามารถเรียกใช้บริการทีมงาน เช่ารถตู้สกลนคร  เป็น รถตู้เช่าสกลนคร ให้บริการแบบ รถตู้vipสกลนคร  10 ที่นั่ง 8 ที่นั่งก็มีไว้คอยบริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร สอบถามข้อมูลได้ที่ 062-1810900 หรือเว็บไซต์ www.เช่ารถตู้สกลนคร.com และเว็บไซต์ www.vanopenclub.com 

เครื่องบิน มีเที่ยวบินตรงจากท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร สอบถามข้อมูล ได้ที่ ท่าอากาศยานสกลนคร โทร. ๐๔๒๗๒ ๔๐๔๔- 5 โดยมีสายการบินให้บริการ ดังนี้ สายการบิน นกแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ- สกลนคร สอบถามข้อมูล โทร. ๑๓๑๘ เว็บไซต์ www. nokair.com - สายการบิน แอร์เอเชีย เส้นทางกรุงเทพฯ- สกลนคร สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๕๕๕๔ เว็บไซต์ www.airasia.com เมื่อมาถึงสกลนครแล้วหากต้องการเช่ารถตู้สกลนคร เพื่อนำเที่ยวสถานที่สำคัญ ๆ ในจังหวัดท่านสามารถเรียกใช้บริการทีมงาน เช่ารถตู้สกลนคร  เป็น รถตู้เช่าสกลนคร ให้บริการแบบ รถตู้vipสกลนคร  10 ที่นั่ง 8 ที่นั่งก็มีไว้คอยบริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร สอบถามข้อมูลได้ที่ 062-1810900 หรือเว็บไซต์ www.เช่ารถตู้สกลนคร.com และเว็บไซต์ https://vanopenclub.com 


การเดินทางภายในจังหวัดสกลนคร

           การเดินทางในเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีรถสองแถว ประจำทาง รถโดยสารขนาดเล็ก รถสามล้อเครื่อง และรถสามล้อถีบให้บริการ สามารถรอขึ้นรถได้หลาย จุด เช่น ตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนคร โรงพยาบาล สกลนคร และสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ ๒

หรือหากต้องการความเป็นส่วนตัว ทีมงานทีมงาน เช่ารถตู้สกลนคร  ซึ่งเป็นบริการ รถตู้เช่าสกลนคร ให้บริการแบบ รถตู้vipสกลนคร  10 ที่นั่ง 8 ที่นั่งก็มีไว้คอยบริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร สอบถามข้อมูลได้ที่ 062-1810900 หรือเว็บไซต์ www.เช่ารถตู้สกลนคร.com และเว็บไซต์ https://vanopenclub.com


การเดินทางจากจังหวัดสกลนครไปยังจังหวัดใกล้ เคียง

    จากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ ๒ เทศบาลสกลนคร มีรถโดยสารทั้งแบบปรับอากาศและธรรมดาให้ : บริการไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๔๙๔๕ แต่หากท่านต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถติดต่อหาเรา ทีมงาน เช่ารถตู้สกลนคร  ซึ่งเป็นบริการ รถตู้เช่าสกลนคร ให้บริการแบบ รถตู้vipสกลนคร  10 ที่นั่ง 8 ที่นั่งก็มีไว้คอยบริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร สอบถามข้อมูลได้ที่ 062-1810900 หรือเว็บไซต์ www.เช่ารถตู้สกลนคร.com และเว็บไซต์ https://vanopenclub.com